IMPACT je jediné nezávislé měření nosičů venkovní reklamy, které pod hlavičkou Asociace Měření Venkovní Reklamy realizují výzkumné firmy
Nielsen Admosphere a MGE Data

Tento projekt je realizován na celém území České republiky

Projekt IMPACT zahrnuje reklamní plochy od city ligh vitrín na zastávkách MHD až po největší plochy Super poster

Měření IMPACT je realizováno na celkovém množství 16.500 ploch, napříč formáty v celé ČR

Projekt IMPACT je sestaven ze dvou metod měření, které zahrnují aktuální nezávislá data o hustotě dopravy doplněna o výzkum mobilního vzorku populace 18 +

Každý nosič venkovní reklamy je vložen do mapy s přesnými souřadnicemi, rozměry, natočením, výškou, osvětlením,…

Čísla o hustotě dopravy zahrnují jak nejaktuálnější data silniční sítě, tak měření v místech, kde je největší koncentrace lidí, pěší zóny, nákupní zóny, zastávky MHD

Na vzorku 1200 respondentů byl v průběhu 28 dnů měřen jejich pohyb 24 hodin denně a získaná dat spolu s frekvencí dopravy slouží pro výpočet mediálních ukazatelů

Při výpočtu intenzity dopravy jsou kombinovány dopravní proudy a pěší trasy, které jsou ve viditelné vzdálenosti před reklamní plochou

Výsledná hodnota Realistic opportunity to see (ROTS) nám říká, kolik lidí v okolí plochy má možnost reklamu vidět

Pokud na hodnotu ROTS aplikujeme parametry jako natočení plochy ke každému dopravnímu toku, délku viditelnosti, překážky v pohledu, velikost plochy, osvětlení, atd., pak dostaneme hodnotu VAC

Visibility Adjusted Contact (VAC) celkový kumulovaný vážený zásah plochy, neboli reálný počet kontaktů

Frekvence kontaktů každého respondenta s reklamní plochou byla zpracována na základě vyhodnocení jeho každodenního pohybu, což bylo zaznamenáno pomocí zařízení Mobites.

Denní trasy respondentů jsou dále porovnávány s databází uličních úseků, s polohami nosičů a jejich viditelností.

Výslednou analýzou naměřených hodnot tak získáme mediální parametry Imprese – počet hrubých kontaktů respondentů z měřené populace za 28 dní

REACH – počet unikátních kontaktů s plochou nebo kampaní
FREKVENCE – průměrný počet kontaktů s kampaní za 28 dní

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu vyjadřujete souhlas.